KURUMSAL AİDİYET OLUŞTURMA EĞİTİMİ

Description
Register Form
KURUMSAL AİDİYET OLUŞTURMA EĞİTİMİ


    Kurumsal aidiyet başka bir deyişle kurumsal bağlılık “Çalışanın işe gelirken beyninin yanı sıra yüreğini de işe getirmesi” ya da “Çalışanın kurumsal hedefleri yüreğinde hissetmesi” olarak tanımlanabilir.  Kurumlarda kârlılık, pazar payı, sürdürülebilir rekabet gücü, kurumsallaşma, sürekli gelişim, kalite, mükemmellik, kurum kültürü, değişimin kabullenilmesi, performans, verimlilik gibi kavramlar ancak kurumsal aidiyet kavramı yaşayan bir gerçeklik ise anlam kazanırlar.

 

       Takım çalışmasının bir araç olarak kullanıldığı kurumlarda aidiyet kavramı esastır. Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.

 

    Ancak takımların kendiliklerinden birlikte çalışarak optimal sonuçlar üretecek yetkinliklere kavuşması çok nadir rastlanan bir durumdur. Takım Çalışması eğitimi işte bu yetkinlikleri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Süre: 1 gün (1x7 saat)