KURUM İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Description
Register Form
KURUM İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ


Kurum içinde pozitif bir etkileşim içinde bulunmak, ilişkilerimizi uyum içinde yürütebilmek, ortak bil dil yaratmak, insanların birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak, beden dilini anlamak ve kullanmak için gerekli becerileri ve teknikleri kazandırmak amaçlanır.

 

Özellikle iletişimin sınır tanımadığı günümüzde kurumlar, başarılı olabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için kurum kültürüne ve kurum içi iletişime büyük önem vermeye başlamışlardır. Bu eğitim ile katılımcılar kurum içi halkla ilişkilerin tanımını, kurum içi halkla ilişkilerin öneminin ne zaman farkına varıldığını ve bu konuda yapılan çalışmaların neler olduğunu, özellikle kurumların sahip oldukları en büyük değerin insan kaynağı olduğunu fark edip çalışanları ile kurdukları diyalogların ne gibi olumlu sonuçlarının neler olduğunu öğreneceklerdir.


-   İletişim ve Uyumun Önemi
-   Empati
-   Dinlemenin Büyüsü / Etkin Dinleme
-   Değerler ve İnançlar
-   Sözlü ve Sözsüz İletişim
-   Beden Dilini Anlama

-   Hipnotik Dil Kalıpları / Ses Tonu
-   Kendini Doğru İfade Etmek
-   İletişim Kazaları
-   Davranış Biçimleri
-   Zor Durumlar ve Zor Kişilerle Başa Çıkmak
-   Kurumsal Kimliğin Yansımaları
-   Hayır Diyebilmek
-   Kişisel Farklılıklar ve Beklentiler
-   Pozitif Yaklaşımın Gücü
-   Savunma Mekanizmaları
-   İletişimde Geri Bildirimin Önemi
-   Uygulamalar

Süre: 1 gün (1x7 saat)