İNOVATİF ZAMAN YÖNETİMİ

Description
Register Form
İNOVATİF ZAMAN YÖNETİMİ

Benzer koşullarda yaşayan çalışanların üretimleri bireysel yeteneklerden de kaynaklanan farklılıklar gösterir. Bu farkı yaratan etkenlerden biri de zamanın nasıl kullanıldığıdır. Geri getirilmesi olanaksız olan tek şey zamandır ve bazı insanlar zamanı planlı kullanırken, bazıları ise cömertçe harcamakta ısrarcıdır Zaman yönetimi, zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Günümüz koşullarında gündelik yaşamın gereklerini yerine getirmek zamana karşı gerçekleştirilen bir uğraş halini almıştır. Bu yüzden zamanı iyi değerlendirmeyi öğrenmek herkes için stresi azaltacak, yararlı bir beceridir.

 

Bu eğitimle birlikte katılımcılar; zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayabilecekler, zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemini anlayabilecekler, zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenebilecekler, öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gereğini daha iyi kavrayabilecekler, etkin zaman yönetimi tekniklerini kullanmasını görebilecekler, zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğrenebileceklerdir.

 

·       Zaman Bilinci,

·       Zaman Tuzakları,

·       Zaman Planı Hazırlama,

·       Hayattaki Rollerimiz,

·       Zaman Hırsızları,

·       Ziyaret ve Randevuları Verimli Kullanma,

·       Ertelemek, hayır diyebilmek,

·       Bir Günümüzü Nasıl Harcarız?

·       Hedef Belirleme,

·       Zaman Yönetimi Karşısındaki Engeller,

·       An ’da Olma Kavramı,

 

Süre: 1 gün (1x7 saat)