ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ

Description
Register Form
ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ

Günümüzde, kurumların giderek karmaşıklaşan ilişkiler ile karşı karşıya kalması, hızlı değişim ve bu değişime kuruluşların uyum sağlayabilme sorunları, çalışanlar ve yöneticileri daha sık bir araya getirmeye ve etkili iş birliği yapmaya zorlamaktadır.

 

Bu doğrultuda, toplantı en az iki insanın ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek hareket etmesine, fikir, görüş ve öneri paylaşımına, etkili iletişime, problemlerin çözülmesine, ortak misyon ve vizyon oluşumuna katkı sağlamaktadır. Toplantılardan istenilen verimin elde edilmesi ise etkili bir toplantı yönetimini gerekli kılmaktadır.

 

Toplantı Yönetimi Eğitimi ile çalışma hayatında insan zamanının önemli bir kısmını alan toplantıların etkin yapılması ve o toplantıdan istenilen düzeyde verim elde edilmesi için gerekli teknik ve stratejilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Süre: 1 gün (1x7 saat)