Dispatcher Initial

Description
Register Form
Dispatcher Initial


UÇUŞ HAREKAT UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Temel Amacı: Uçuş Harekat uzmanı adaylarının sorumluluklarını anlamalarını ve görevlerini yerine getirirken gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Eğitim yaklaşık olarak iki buçuk ay sürüp eğitim boyunca yapılan sınavlardan geçerli not alan öğrenciler sertifikalandırılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Yirmi bir yaşından gün almış olan, en az ön lisans programlarının birinden mezun olmuş, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan veya denkliği belirlenen İngilizce sınavlarının birinden en az 50 veya eş değeri puan almış, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda, uçuş harekât uzmanı görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek herhangi rahatsızlığa sahip olmayan ve havacılığın bu departmanında kariyer planı olan herkes.

Register Form

Gender