ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Description
Register Form
ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ


Duygu ve düşüncelerde ki farklılıklar çatışmaya neden olur. Kişinin kendine özgü kabul edilen yapısı çatışmayı ve boyutunu belirler. Bazı insanlar kendi içi çatışmaları nedeni ile diğer insanlarla çatışır. Genellikle muhalefet eden, hakkının yendiğini düşünen, başkalarının onun hakkı olanları alacağı endişesi yaşayan kişiler daha çok çatışma yaşarlar. Bunun yanı sıra iş yerinde olan kaynakların yetersizliği ve paylaşımdaki sıkıntılar kişiler arası olduğu gibi, bölümler arası çatışmaları da arttırmaktadır.

Çatışma yönetimi eğitimi programında, yöneticilere, çatışmaların ortaya çıkış unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve departmanlar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için psikolojik ve tekniksel desteği nasıl sağlayacaklarını anlatılarak, çatışma yönetimi konusunda becerilerinin geliştirmeleri ve mevcudu nasıl geliştireceklerini gösteren yol gösterici bir eğitim amaçlanmaktadır.

Çatışma yönetimi eğitimine, işyerinde kişisel olarak çatışma ortamını pozitife çevirmek isteyenler, personeli arasındaki çatışma ortamına yapıcı bir çözüm getirmek isteyenler katılabilir.

 

Süre: 1 gün (1x7 saat)

Register Form

Gender