BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Description
Register Form
BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

 

 

Kişiler arası iletişimin %55’ i beden diliyle, %38’i ses tonu, %72’ si kelimelerle gerçekleşmektedir. Beden dilinin ve doğru kişisel imajın güçlü etkisi, karşınızdaki kişi ile iletişime geçmeden ya da iletişimin ilk saniyelerinden itibaren kendisini gösterir.  Bu yüzden iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmalı, ayrıca başkalarının beden dilini doğru okumalıyız. Beden dilinin yanı sıra doğru kişisel imaj; çalışanın içinde bulunduğu sektör, çalıştığı kurum, pozisyonu, hedefleri sosyal yaşamı ile uyumlu olduğunda, kişiyi hem sosyal yaşamında hem de profesyonel yaşamında başarıya taşır.

 

Bu program; katılımcıların beden diline hâkim olup daha iyi iletişim kurmaları, kişisel algıyı bir bütün olarak ele alarak tüm iç ve dış etkenleri etkin bir biçimde kullanabilmeleri, daha etkili, daha profesyonel kişisel imaj sahibi olabilmeleri, tüm bunların sonucu olarak da kurum imajına katkıda bulunabilmelerini amaçlamaktadır    

 

Süre: 1 gün (1x7 saat)